Let's Bloom!

Bloom Talks

Thu Mar 23 2023

Let's Bloom!


RO

BLOOM ia naștere anul acesta, cu dorința de a aduce o schimbare în comunitate.

Proiectul își are rădăcinile într-o simplă întrebare: “De ce sunt atât de puține femei DJs pe scena locală?”.

Cu cât am căutat mai multe răspunsuri, cu atât am găsit mai multe motive și probleme reale care au fost adresate atât local cât și internațional, fără o rezolvare clară în prezent.

Dar focusul nostru nu este spre probleme, este spre soluții. Iar pentru noi, soluția concretă este BLOOM.

Proiectul își propune să susțină și să promoveze femeia în industria muzicală prin mijloace diverse și accesibile oricărei persoane care își dorește să activeze în acest domeniu, indiferent de jobul la care visează. Solist, producător, DJ, organizator de evenimente, artist manager, graphic designer, și orice altă categorie profesională conexă cu industria muzicală.

Sub această inițiativă, vom derula proiecte multidisciplinare care ne vor ajuta să ne atingem obiectivele, prin intermediul activărilor online și offline, facilitând networking-ul și dezvoltarea profesională. Generăm inițiative care susțin împărtășirea de cunoștințe și experiențe în comunitate. Acceptăm pe toată lumea care rezonează cu noi și includem în proiectele noastre orice pasionat care vrea să devină membru al proiectului.

Lunar, pe site-ul nostru găsiți patru obiecte diverse de conținut.

“Bloom, Girls!” este seria de interviuri prin intermediul căreia prezentăm DJs amatori sau profesioniști pe care îi întâlnim la petrecerile din oraș și care ne împărtășesc povestea lor despre parcursul în carieră. Videoclipurile sunt postate pe canalul nostru de YouTube, așa că asigurați-vă că dați follow și activați notificările.

“Outlook” este podcastul nostru pe care îl găsiți pe Spotify. Lunar, în studioul @Avalanche invităm specialiști care activează în industria muzicală și abordăm diferite subiecte pentru a ne face o idee despre poziționarea lor în industrie. Încercăm să validăm sau invalidăm premisele de la care a plecat proiectul și să identificăm soluții la problemele actuale ale industriei. Poveștile femeilor cu experiență.

“Bloom Talks” este seria de interviuri cu oameni de peste graniță. Inițiem discuții cu oamenii din industria muzicală din străinătate, fără să ținem cont de granițe, pentru a avea o perspectivă clară despre mecanismele altor state și bineînțeles, pentru a aplica strategii care funcționează acolo și nu au fost implementate încă în România. Artiști, producători, organizatori de evenimente, case de discuri, ONG-uri, toți sunt invitați sa împărtășească cu noi informații relevante pentru audiența noastră!

“Roots” sunt articolele noastre diverse prin intermediul cărora ne dorim să vă oferim informații utile și răspunsuri concrete pentru întrebările voastre. Concursuri, proiecte, inițiative, workshop-uri, investigații. Astfel, colaboratorii proiectului sunt invitați să aducă informații utile la răspunsurile voastre și să beneficiați de oportunități de dezvoltare profesională constant.

Momentan, nu vă dăm motive să intrați pe site în fiecare zi. Așa că ne găsiți în social media, pe Instagram, TikTok și LinkedIn ca să rămâneți la curent cu conținutul nostru și să știți mereu când livrăm către voi informații noi.

Dacă vreți să ne contactați, simțiți-vă liberi să ne scrieți pe mail sau un DM în social media. Vom face tot posibilul să vă răspundem la timp.

În cazul în care se află printre voi pasionați de muzică, de jurnalism, sau doar vreți să vă implicați activ în această mișcare, suntem deschiși să colaborăm și să stabilim parteneriate durabile. Cum vă puteți implica?

  • Brainstorming: ai o idee pe care o vezi implementată prin proiect? Așteptăm un mail!
  • Content: ești fotograf, graphic designer, videograf, jurnalist, copywriter, programator, și vrei să contribui, exersezi și experimentezi în cadrul proiectului BLOOM? Așteptăm un mail!
  • Artiști: ești artist în industria muzicală și vrei sa îți împărtășești experiența cu comunitatea noastră? Așteptăm un mail!
  • Business: Conduci un business și îți dorești să te asociezi cu proiectul nostru? Așteptăm un mail!

Basically, ne place sa primim mail-uri și o să răspundem în cel mai scurt timp posibil la ele.

Suntem up, am lansat, așa că Let’s Bloom!

EN

BLOOM was born this year with the intention of making a change in our neighborhood. The project is rooted in a simple question "Why are there so very few girls DJs on the local scene?". The more answers we sought, the more reasons and real problems we found that have been addressed both locally and internationally, with no clear resolution at present. But our focus is not on problems, it's on solutions. And for us, the concrete solution was BLOOM.

The project aims to support and promote women in the music industry through diverse and accessible means to anyone who wants to work in this field, no matter what job they dream of. Singer, producer, DJ, event planner, artist manager, song writer, graphic designer, and any other professional categories related to the music industry.

Under this initiative we will run multidisciplinary projects that aim to help us achieve our goals through online and offline activities that facilitate networking. We generate initiatives that support the sharing of knowledge and experiences in the community. We accept everyone and include in our projects any passionate person who wants to become a member.

Every month on our website you will find four different content items.

"Bloom, Girls!" is our interview series where we feature amateur and professional DJs we meet at parties around town who share their stories about their career paths. The videos are posted on our YouTube channel so be sure to hit follow and turn on notifications.

"Outlook" is our podcast that you can find on Spotify and Apple Music. On a monthly basis, in the @x studio we invite specialists working in the music industry and touch on different topics to get an idea of where each of them stands in the industry. We try to validate or disprove the premises from which the project started and identify solutions to current industry problems. The stories of experienced women.

"Bloom Talks" is the series of interviews with people from across the border. We initiate discussions with people in the music industry from abroad, regardless of country borders, to get a clear perspective on the mechanisms of other countries and of course, to apply strategies that work there and have not yet been implemented in Romania. Artists, producers, event organisers, record labels, NGOs, all are invited to share with us relevant information for our audience!

"Roots" are our diverse articles through which, we want to provide you with useful information and concrete answers to your questions. Competitions, projects, initiatives, workshops, investigations, all so that you can get your roots firmly in the ground and bloom in the music industry.

At the moment, we can't give you a reason to come to the website every day. So find us on social media on Instagram, TikTok and LinkedIn to stay up to date with our content and always know when we deliver new information to you.

If you want to get in touch, feel free to email us or DM us on social media. We will do our best to get back to you in a prompt manner.

If there are any music lovers, journalism enthusiasts among you, or you just want to get actively involved in this movement, we are open to collaborate and establish long-term partnerships. How can you get involved?

  • Brainstorming: do you have an idea that you envision the project implementing? We are waiting for an email!
  • Content: are you photographers, graphic designers, videographers, journalists, copywriters, programmers, and do you want to contribute, practice and experiment with BLOOM? We are waiting for an email!
  • Artists: are you an artist in the music industry and want to share your experience with our community? We are waiting for an email!
  • Business: Do you run a business and want to partner with our project? We are waiting for an email! Basically, we love to receive emails and we'll reply as soon as possible.

Our team consists of Teodora Bucur (project manager), Dana Elena Turmacu (editor-in-chief) Andrei Hodorog (production manager). We leave you here our LinkedIn profiles so you can see who will reply to those emails above.

We're up, we've launched, so Let's Bloom!

Bloom TeamBloom Team

Newsletter

Terms and Conditions →

General Data Protection Regulation →